NYHEDER
 

  SAGEN BERAMMET I HØJESTERET

Efter at landsretten i København d. 28. juni 2016 afsagde dom i den sag, som 300 borgere har rejst mod staten – og dommerne ved den anledning gav staten medhold – så er Højesteretssagen nu berammet til den 16. MARTS 2017 KL. 09:00 I HØJESTERET i Prins Jørgens Gård (i umiddelbar forbindelse med regeringspalæet Christiansborg) i København.

*

STÆVNING AF TO MINISTRE

DEN 15. DECEMBER 2014 BLEV TO MINISTRE STÆVNET FOR GRUNDLOVSBRUD

SAGSØGERNE ER EN LILLE GRUPPE DANSKE FOLKEKIRKEMEDLEMMER, SOM ER UNDERSTØTTET AF FORENINGEN MED GRUNDLOV SKAL LAND BYGGES
 

ALLE OPLYSNINGER KAN FINDES HERUNDER:

PRESSEMEDDELELSE

STÆVNINGENS ORDLYD

BORGERNES MANIFEST

  BOGEN PRISGIVET - DOKUMENTET BAG BESLUTNINGSPROCESSEN OM RETSSAGEN
Download bogen som pdf fil: Højreklik og vælg: Gem destination som...