MØDER

 

MØDE OM DEN LIVSFARLIGE BETÆNKNING

Trossamfundsudvalgets betænkning
 

Den 30. sept. 2017 indkaldes til medlemsmøde i Horsens. Det er vigtigt, at så mange som muligt møder op for at kunne være med til at tage stilling til den (for det danske frikirkeliv) livsfarlige betænkning 1564.

Et mindretal (på to) i det kirkeministerielle udvalg, som i marts 2017 har sendt denne betænkning på gaden, anbefaler, at (citat): ’der ikke stilles yderligere betingelser… til landets trossamfund ud over dem, der følger af grundlovens § 67 (6.3.1.2)

Johny Noer vil på dette møde forklare, hvorfor dette mindretalsforslag er et godt råd! De fleste af de betingelser, som frikirkerne fremover (ifølge den offentliggjorte betænkning) skal skrive under på, er nemlig i åbenlys strid med den omtalte grundlovsparagraf!

Det skal på dette 30. september-møde tillige tilkendegives, om der er et ønske om, at Johny Noer i tre uger drager land og rige rundt for at informere de danske, evangeliske frikirker om den farlige betænkning?

Hvis medlemmerne ikke lokalt kan være medvirkende til at arrangere sådanne oplysningsmøder, vil den planlagte rejse sikkert blive aflyst. De, som ønsker et eventuelt november besøg af Johny Noer i den her angivne anledning, kan melde sig på: lars@ss2.dk.

Klik HER for at hente de tre advarende artikler "300 BORGERES PROTEST", som Johny Noer har sendt til den kirkeministerielle høring, der afsluttedes 30. august 2017, på slaget 12:00 (25 sider pdf).