MED GRUNDLOV SKAL LAND BYGGES

  MINISTERUDTALELSER – ET FORFATNINGSRETLIGT PROBLEM - 203